tirsdag 26. juli 2011

Frihet til å elske


I går snudde noe i meg.
Fra tomhet og maktesløshet
vokste det fram en fantastisk kamplyst og tro på seier!


Aldri før har jeg kjent så sterkt
på samholdet,
kjærligheten,
troen på at vi aldri lar oss knekke.

Aldri før har jeg sett så sterke ungdommer,
som setter ord på det ordløse,
som viser oss at
den ondskap vi har sett
bare trigger dem til å arbeide enda hardere
for demokrati,
nestekjærlighet
og frihet til å elske.

Det er godt å være en del av fellesskapet.
Selv om vi har mistet det som er umistelig,
så gir fellesskapet oss
troen og styrken tilbake.
Jeg kjente det snudde i går.
Vi er sterkere enn noen gang!

Og er du ikke medlem i et politisk parti,
så meld deg inn nå!
Bruk stemmeretten
- styrk demokratiet!
Det er noe av det viktigste vi kan gjøre nå.

1 kommentar: